Voor 17:00 besteld, morgen thuisbezorgd
Pakket past door de brievenbus
Gratis verzending vanaf €15

Privacybeleid webshop Vitamines Nederland

Vitamines Nederland, gevestigd aan de Westeinde 118, 1511 MA Oostzaan, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://vitaminesnederland.nl/
Vestigingsadres: Westeinde 118, 1511 MA Oostzaan
Telefoon: 06 - 21 46 50 41

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vitamines Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • IP - (Alleen bij bestellingen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vitaminesnederland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vitamines Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Vitamines Nederland analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Vitamines Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vitamines Nederland neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vitamines Nederland) tussen zit. Vitamines Nederland gebruikt de volgende systemen:

Mollie
Mollie is een betalingssysteem dat door Vitamines Nederland wordt gebruikt om verschillende betalingsmiddelen veilig en via encryptie aan te bieden. Mollie bepaalt automatisch na betaling of dit succesvol is verlopen, waarna dit wordt aangegeven binnen de website van Vitamines Nederland om uw bestelling daarna verder te kunnen afhandelen. Lees hier de privacyverklaring van Mollie: https://www.mollie.com/nl/privacy.

MyParcel & PostNL
Wanneer u een bestelling plaatst bij Vitamines Nederland, wordt die bij u bezorgt. Hiervoor maken wij gebruik van PostNL. Om PostNL met onze webshop te koppelen wordt MyParcel gebruikt. Hierdoor delen wij met PostNL enkel uw naam, adresgegevens en eventueel contactgegevens indien nodig. Deze worden enkel gebruikt voor het uitvoeren van de bezorging. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vitamines Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Gegevens bij bestelling

 • Uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres worden momenteel voor onbepaalde termijn bewaard in de webshop. De gegevens kunnen worden gebruikt bij een eventuele vervolgbestelling.
 • Uw bankrekeningnummer wordt momenteel voor onbepaalde termijn bewaard in Mollie. Deze gegevens worden gebruikt wanneer er een terugbetaling plaatsvindt.

Gegevens bij contactformulier

 • Uw naam, uw e-mailadres, uw bericht en eventueel uw telefoonnummer worden momenteel voor onbepaalde termijn bewaard op de website. De gegevens kunnen worden gebruikt om contact op te nemen naar aanleiding van uw bericht.

Analytische gegevens

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, uw internetbrowser en apparaat type worden opgeslagen door Google Analytics. Deze worden 26 maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vitamines Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit zijn bedrijven die zorg dragen voor hosting van onze website en email, het goed functioneren van de website, het veilig bijhouden van klantgegevens van de website van Vitamines Nederland. Vitamines Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vitamines Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast ook analytische cookies, maar alleen diegene die geen inbreuk maken op uw privacy. IP-adressen zijn anoniem gemaakt op onze website en worden daarom niet opgeslagen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone en dat wordt bewaard voor maximaal 1 maand. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Op deze website worden daarnaast cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics

 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bekijk & beheer jouw instellingen voor cookies:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vitamines Nederland en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vitaminesnederland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vitamines Nederland wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vitamines Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contant met ons op via ons contactformulier of via info@vitaminesnederland.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 januari 2021.