Voor 17:00 besteld, morgen thuisbezorgd
Pakket past door de brievenbus
Gratis verzending vanaf €15

Herroepingsrecht webshop Vitamines Nederland

Uit de algemene voorwaarden van Vitamines Nederland:

Artikel 9. Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  1. het product niet is gebruikt
  2. het geen product is dat snel kan bederven
  3. het geen product is dat speciaal voor consument op maat is gemaakt of aangepast
  4. het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen
  5. de verzegeling nog intact is
  6. de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  1. op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van een bestelling
  2. zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  3. zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  4. zodra de consument bevestigd heeft dat hij de digitale inhoud via internet gaat afnemen
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@vitaminesnederland.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Vitamines Nederland, www.vitaminesnederland.nl, kan worden gedownload.
 4. De kosten voor retourneren komen voor rekening van de consument.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Vitamines Nederland deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Vitamines Nederland heeft geretourneerd.
 7. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 10. Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig moeten omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Retourneren, hoe doe ik dat?

U kunt de verpakking(en) - inclusief volledig ingevulde herroepingsformulier - via bijvoorbeeld elk PostNL-punt terugsturen. Vergeet niet op de verzenddoos ons correcte adresgegevens te vermelden. Ons herroepingsformulier alleen invullen en terugsturen indien u de overeenkomst wil herroepen en daar recht op heeft.

Aan: Vitamines Nederland
Westeinde 118
1511 MA OOSTZAAN
info@vitaminesnederland.nl
Download Herroepingsformulier