Voor 17:00 besteld, morgen thuisbezorgd
Pakket past door de brievenbus
Gratis verzending vanaf €15

Disclaimer webshop Vitamines Nederland

Vitamines Nederland (Kamer van Koophandel: 80735983) verleent u hierbij toegang tot www.vitaminesnederland.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Vitamines Nederland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Vitamines Nederland spant zich in om de inhoud van de Website zo goed mogelijk up-to-date te houden en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Vitamines Nederland.

Alle prijzen die Vitamines Nederland hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Vitamines Nederland te allen tijde wijzigen (zie Algemene voorwaarden - Artikel 4. Prijzen).

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting (zie Algemene voorwaarden - Artikel 27. Aansprakelijkheid Vitamines Nederland).

Op de Website kunnen externe links gevonden worden naar websites en/of diensten van derden. Voor de content van deze websites en/of diensten kan Vitamines Nederland nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vitamines Nederland. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vitamines Nederland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 20 januari 2021 en is ondergeschikt aan de algemene voorwaarden.